ผู้โชคดีได้รับเก้าอี้นวด จากงาน Expo

ผู้โชคดีได้รับเก้าอี้นวด จากงาน Expo

ผู้โชคดีได้รับเก้าอี้นวด จากงาน Expro บริษัทซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จัดออกบธูกิจกรรม  ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากลูกค้า มีกิจกรรมการเล่นเกมส์ ร่วมสนุกและชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลายประเภท

Recent news & activity