คุณสมบัติของทอร์ค

Previous slide
Next slide

มีให้เลือกถึง 3 รุ่น

ปั๊มอัตโนมัติทอร์คของเรา มีให้เลือกถึง 3 รุ่น 3 สไตล์

ปั๊มอัตโนมัติ รุ่น TQ-WC200A

• กําลังมอเตอร์ 250 วัตต์
• เหมาะกับบ้านสูง 1 - 2 ชั้น
• ใช้นํ้าพร้อมกัน 1 - 2 จุด
• รับประกัน 3 ปีเต็ม

ป๊ัมอัตโนมัติ รุ่น TQ-WPS250C

• กําลังมอเตอร์ 250 วัตต์
• เหมาะกับบ้านสูง 1 - 2 ชั้น
• ใช้นํ้าพร้อมกัน 1 - 2 จุด
• รับประกัน 3 ปีเต็ม

ป๊ัมอัตโนมัติ รุ่น TQ-WC400A

• กําลังมอเตอร์ 400 วัตต์
• เหมาะกับบ้านสูง 3 - 4 ชั้น
• ใช้นํ้าพร้อมกัน 3 - 4 จุด
• รับประกัน 3 ปีเต็ม

ใครๆก็มั่นใจในคุณภาพของปั๊มหอยโข่งทอร์ค

เพื่อความสุขในการใช้นํ้าของทุกคนในครอบครัว

HOT FEATURES

มีปั๊มใหเลือก 3 แบบ
ประหยัด ทนทาน คุ้มค่า
รับประกันมอเตอร์ 3 ปีเต็ม

กําลังมอเตอร์ ท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน
ทั้งรุ่น 250W และ 400W
การันตีประหยัดไฟเบอร์ 5

แกนเพลามอเตอร์และหน้าแปลน
ทางนํ้าออกผลิตจากสแตนเลส
แข็งแกร่ง ทนทาน ไม่เป็นสนิม

มีแผงควบคุมการทํางานอิเล็กทรอนิกส์
นวัตกรรมล่าสุดจากอิตาลี
ช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์

มี flow switch และ run dry protection
ช่วยตัดการทํางานเมื่อนํ้าแห้ง
ช่วยป้องกันมอเตอร์และตัว
ปั๊มเสียหาย ทํางานได้ไม่มีสะดุด

มี pressure switch ท่ีช่วยควบคุม
การทํางานของปั๊มให้สามารถ
ตัด-ต่อการทํางานอัตโนมัติ
ได้ถึง 100,000 คร้ังและยังช่วยให้ปั๊ม
ทํางานได้เงียบข้ึนอีก 10%

ปั๊มอัตโนมัติทอร์ค สินค้าดี มีคุณภาพ มาตรฐานอิตาลี ทน แกร่ง แรงจัด

สนใจดูข้อมูลของปั๊มจุ่มทอร์คเพิ่มเติม

สนใจดูข้อมูลของปั๊มหอยโข่งทอร์คเพ่ิมเติม

Product Lists

Product Review

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกสินค้า