Torque Knowledge

วิธีการเอาตัวรอดในหน้าแล้งแบบฉบับชาวเกษตร

ในช่วงที่อากาศร้อนจัดแบบนี้ สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นตามมาก็คือภัยแล้งนั่นเอง ภัยแล้งก็คือ ภัยธรรมชาติที่ทำให้อากาศและพื้นดินเกิดความแห้งแล้ง เมื่อฝนที่ควรตกลงมาให้ความชุ่มชื้นกลับไม่เป็นไปตามฤดูกาล หรือตกลงมาน้อยกว่าปกติ พื้นดินจึงเกิดความแห้งแล้ง ส่งผลกระทบต่อผู้คน เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรกรที่ภัยแล้งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายจากการขาดน้ำ แต่ถึงแม้เราจะบังคับฟ้าฝนและฤดูกาลไม่ได้ แต่เราก็สามารถเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับภัยแล้งที่มาถึงได้นะครับ เรามาดูกันเลยว่า หน้าแล้งนี้ เพื่อน

Read More

Solar Hybrid Inverter คืออะไร?

หลังจากที่เราทำความรู้จักกับปั๊มแต่ละชนิด ทั้งปั๊มบาดาล ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มจุ่ม ปั๊มอัตโนมัติ รวมไปถึงต

Read More