7 เรื่องที่ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลต้องรู้

7 เรื่องที่ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลต้องรู้

การประกอบกิจการน้ำบาดาล คือ การดำเนินการที่เกี่ยวกับน้ำบาดาล ทั้งด้านการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลและการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ซึ่งการดำเนินงานในแต่ละด้านนั้น จะต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยน้ำบาดาลอย่างเคร่งครัด

เรามาดูกันเลยว่าผู้ที่จะประกอบกิจการน้ำบาดาลจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไรบ้าง

1. ใช้น้ำบาดาลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

2. ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาลประจำบ่อน้ำบาดาลทุกครั้ง

3. ชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามที่กำหนดในแต่ละเดือน

4. รายงานผลการใช้น้ำบาดาล และส่งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

5. หากเครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาลชำรุดเสียหาย ให้ทำหนังสือแจ้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ แล้วรีบซ่อมหรือเปลี่ยนภายใน 15 วัน

6. แจ้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ไปตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาล พร้อมผนึกตราประทับของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

7. หากยกเลิกการใช้น้ำบาดาล หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต จะต้องแจ้งยกเลิกและทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ภายใน 30 วัน เพื่อป้องกันปัญหาการทำลายแหล่งน้ำบาดาล การปนเปื้อนของสารเคมี น้ำเสีย และการแพร่กระจายของน้ำเค็มไปสู่แหล่งน้ำบาดาล

ขอขอบคุณแหล่งที่มา: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น และสาระดีๆจาก TORQUE เพิ่มเติมได้ที่:
1. Facebook: ปั๊มบาดาลทอร์ค Torque
2. Line Official Account: TORQUE (ทอร์ค) พิมพ์ @pumptorque (มี @ นำหน้า)
3. Tel: 02-925-6660
4. Hotline : 081-444-8102 (สายด่วนปรึกษาเรื่องปั๊มน้ำ)
5. Email : marketing@soiha.com

Recent Knowledge

ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รางวัลทองคำแท่งหนัก 1 สลึง กับ #ปั๊มทอร์คแจกหนักจัดเต็มปี4

ผู้โชคดีที่ได้รางวัลทองคำแท่งหนัก 1 สลึง กับ #ปั๊มทอร์คแจกหนักจัดเต็มปี4 ประจำเดือนเมษายน 2566 1. คุ

Read More