12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซอยฮะ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด.เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินี้ อย่าลืมแสดงความรัก ความกตัญญูต่อคุณแม่ หรือผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามากันนะครับ

💙

Recent Knowledge