ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล ต้องรู้ 7 เรื่องนี้ !

ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล ต้องรู้ 7 เรื่องนี้ !

การประกอบกิจการน้ำบาดาล คือ การดำเนินการ ที่เกี่ยวกับน้ำบาดาล ทั้ง ด้านการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล และ การระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ซึ่งการดำเนินงาน ในแต่ละด้านนั้น ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล จะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย ว่าด้วยน้ำบาดาล อย่างเคร่งครัด

เรามาดูกันเลย ว่าผู้ที่จะประกอบกิจการน้ำบาดาล นั้น มี 7 ขั้นตอน ที่ทุกคน จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล

1. ใช้น้ำบาดาล ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต เท่านั้น

2. ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาลประจำบ่อน้ำบาดาลทุกครั้ง

3. ชำระค่าใช้น้ำบาดาล และ ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามที่กำหนดในแต่ละเดือน

ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล

4. รายงานผลการใช้น้ำบาดาล และ ส่งให้พนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องที่ ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

5. หากเครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาลชำรุดเสียหาย ให้ทำหนังสือแจ้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ แล้วรีบซ่อม หรือ เปลี่ยนภายใน 15 วัน

6. แจ้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ไปตรวจสอบความถูกต้อง ของเครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาล พร้อมผนึกตราประทับของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล

7. หากยกเลิกการใช้น้ำบาดาล หรือ ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล จะต้องแจ้งยกเลิก และ ทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ภายใน 30 วัน เพื่อป้องกันปัญหา การทำลายแหล่งน้ำบาดาล การปนเปื้อนของสารเคมี น้ำเสีย และ การแพร่กระจายของน้ำเค็ม ไปสู่ แหล่งน้ำบาดาล

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น และสาระดี ๆ จาก TORQUE เพิ่มเติมได้ที่:

1. Facebook: ปั๊มบาดาลทอร์ค Torque
2. LineID: @pumptorque
3. Tel: 02-925-6660
4. Hotline : 081-444-8102 (สายด่วนปรึกษาเรื่องปั๊มน้ำ)
5. Email : marketing@soiha.com
6. Website: torque-th.com

Recent Knowledge

ทอร์คชี้เป้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ช่างขุดเจาะบาดาลมืออาชีพ ที่เราตั้งใจเลือกมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้กับคุณ ใครที่กำลังมองหาช่างขุดเจาะบาดาลมากฝีมือและมากประสบการณ์ สามารถติดตามช่างจากตรงนี้ได้เลยครับ 

Read More