ใช้น้ำบาดาลแต่ละภาค ในประเทศไทย

ใช้น้ำบาดาลแต่ละภาค ในประเทศไทย

ในประเทศไทย น้ำบาดาลเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่นิยมนำมาใช้กันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ใต้ดินที่มีการหมุนเวียนของน้ำให้เราได้เกิดหาร ใช้น้ำบาดาลแต่ละภาค กันอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี เพราะน้ำฝนที่ตกลงมาจะซึมกลับลงไปสู่ใต้ดินเสมอ

แล้วเพื่อน ๆ สงสัยกันไหมครับว่าน้ำบาดาลที่ถูกสูบขึ้นมานั้นนำไปใช้ประโยชน์หรือทำอะไรได้บ้าง? เราใช้ไปมากขนาดไหนแล้ว? เรายังมีน้ำบาดาลเหลืออยู่เท่าไร? และภูมิภาคไหนของประเทศไทยที่ใช้น้ำบาดาลมากที่สุด? รวมๆแล้ว สถานการณ์น้ำบาดาลในประเทศตลอดทั้งปี 2564 เป็นอย่างไรกันบ้าง วันนี้ปั๊มบาดาลทอร์คมีข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ ใช้น้ำบาดาลแต่ละภาค มาฝาก

เราไปดูกันเลยครับ!!

ประเทศไทยเรามีปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บอยู่รวมทั้งหมดราว 1,137,713 ล้าน ลบ.ม.

มีการกักเก็บมากสุดที่ภาคกลาง 412,856 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 36.3%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 241,312 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 21.2% 

ภาคใต้ 199,779 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 17.6% 

ภาคเหนือ 166,860 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 14.7% 

ภาคตะวันตก 63,710 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 5.6% 

และภาคตะวันออก 53,197 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 4.7%

ขณะที่ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้ตามที่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด(กรมน้ำบาดาล)จะมีปริมาณ 45,385 ล้าน ลบ.ม./ปี

ใช้น้ำบาดาลแต่ละภาค

ประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้นน้ำบาดาลส่วนใหญ่จึงถูกนำไปใช้ในการทำการเกษตร ปศุสัตว์ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก

น้ำบาดาล จึงถูกนำมาใช้ทำการเกษตรรวมทั้งสิ้นประมาณ 12,741 ล้าน ลบ.ม. / ปี คิดเป็น 86.43% ของการใช้น้ำบาดาลทั้งหมดของประเทศ

รองลงมาคือ การใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยใช้ไปประมาณ 1,223 ล้าน ลบ.ม. / ปี คิดเป็น 8.30%

สุดท้ายคือการใช้น้ำบาดาลในการทำอุตสาหกรรม ซึ่งใช้ไปประมาณ 777 ล้าน ลบ.ม. / ปี คิดเป็น 5.27%

รวมแล้วทั้งประเทศจะใช้น้ำบาดาลไปประมาณ 14,741 ล้าน ลบ.ม. / ปี

และยังคงมีน้ำบาดาลคงเหลือประมาณ 30,645 ล้าน ลบ.ม. / ปี ที่สามารถนำมาใช้ได้อีกตามสัดส่วนที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำและกรมน้ำบาดาลอนุญาตให้ใช้

ใช้น้ำบาดาลแต่ละภาค

มาดูการใช้น้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยกันต่อนะครับ โดยเริ่มจากภาคที่ใช้น้ำบาดาลน้อยที่สุด
นั่นก็คือ “ภาคตะวันออก” ครับ

“ภาคตะวันออก” มีปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้ 4,662 ล้าน ลบ.ม.

แต่มีการนำน้ำบาดาลมาใช้เพียง 336 ล้าน ลบ.ม. / ปี เท่านั้นเองครับ

โดยจังหวัดที่ใช้น้ำบาดาลมากที่สุดคือ จ.สระแก้ว จ.จันทบุรี และ จ.ปราจีนบุรี เป็นต้น

“ภาคตะวันตก” มีปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้รวม 2,718 ล้าน ลบ.ม.

และมีการนำน้ำบาดาลมาใช้ประมาณ 425 ล้าน ลบ.ม. / ปี

โดยจังหวัดที่ใช้น้ำบาดาลมากที่สุดคือ จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี และ จ.ตาก เป็นต้น

ใช้น้ำบาดาลแต่ละภาค

“ภาคใต้” มีปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้ 9,451 ล้าน ลบ.ม.

และมีการนำน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์อยู่ที่ 977 ล้าน ลบ.ม. / ปี

โดยจังหวัดที่ใช้น้ำบาดาลมากที่สุดคือ จ.สงขลา จ.นครสรีธรรมราช และ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นต้น

“ภาคเหนือ” มีปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้ 5,290 ล้าน ลบ.ม.

ซึ่งมีการนำน้ำบาดาลมาใช้ทั้งสิ้นประมาณ 1,836 ล้าน ลบ.ม. / ปี

โดยจังหวัดที่ใช้น้ำบาดาลมากที่สุดคือ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และ จ.ลำพูน เป็นต้น

“ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” หรือภาคอีสาน ถึงแม้ว่าจะเป็นภาคที่มีพื้นที่มากที่สุด มีประชากรมากที่สุด และประสบกับปัญหาภัยแล้งทุกปี แต่ก็ยังไม่ใช่ภาคที่ใช้น้ำบาดาลมากที่สุดนะครับ 

โดยภาคอีสานจะมีปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้อยู่ที่ 15,843 ล้าน ลบ.ม.

ซึ่งมีการนำน้ำบาดาลมาใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และครัวเรือน รวมทั้งสิ้นประมาณ 4,680 ล้าน ลบ.ม. / ปี

โดยจังหวัดที่ใช้น้ำบาดาลมากที่สุดคือ จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี และ จ.สุรินทร์ เป็นต้น

และภาคที่ใช้น้ำบาดาลมากที่สุดในประเทศไทยก็คือ “ภาคกลาง” นั่นเองครับ สาเหตุมาจากพื้นที่ในภาคกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก ทำให้มีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นจำนวนมาก จึงมีการใช้น้ำมากกว่าภาคอื่นๆ

ซึ่งปริมาณน้ำบาดาลของภาคกลางที่เราสามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมดนั้นอยู่ที่ 7,422 ล้าน ลบ.ม.

และภาพรวมของการใช้น้ำบาดาลของทุกภาคส่วนนั้นอยู่ที่ประมาณ 6,487 ล้าน ลบ.ม. / ปี

หากเราวัดปริมาณการใช้น้ำบาดาลเฉพาะในส่วนของภาคการเกษตร จะมีการใช้น้ำอยู่ที่ประมาณ 5,581 ล้าน ลบ.ม. / ปี ซึ่งมากกว่าการใช้น้ำบาดาลทั้งหมดที่ภาคอีสานใช้กันทั้งภาคเสียด้วยซ้ำ

โดยจังหวัดที่ใช้น้ำบาดาลมากที่สุดคือ จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์ และ จ.พิษณุโลก เป็นต้น

อขอบคุณแหล่งที่มา: กรมทรัพยาการน้ำบาดาล

สุดท้ายนี้!! หากใครกำลังมองหาปั๊มบาดาลที่ดี มีคุณภาพ มาตรฐานสากล คุณสมบัติเยี่ยม สูบน้ำได้แรงสะใจ แรงสูบสม่ำเสมอ ใบพัดสะบัดหิน สะบัดทราย ปัญหาไม่จุกจิก มีระบบป้องกันไฟเกิน และสามารถทนไฟตกได้มากถึง 170V และที่สำคัญมีการรับประกันตลอด 1 ปีเต็ม ทั้งตัวเครื่องและมอเตอร์ หากปั๊มมีปัญหาและยังอยู่ในปีรับประกัน สามารถส่งเคลมกับเราได้เลยทันที

ใครมองหาน้ำบาดาล ต้องปั๊มบาดาลทอร์คเท่านั้น

ปั๊มบาดาลทอร์ค ทน แกร่ง แรงจัด

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น และสาระดี ๆ จาก TORQUE เพิ่มเติมได้ที่:

1. Facebook: ปั๊มบาดาลทอร์ค Torque
2. LineID: @pumptorque
3. Tel: 02-925-6660
4. Hotline : 081-444-8102 (สายด่วนปรึกษาเรื่องปั๊มน้ำ)
5. Email : marketing@soiha.com
6. Website: torque-th.com

Recent Knowledge

ทอร์คชี้เป้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ช่างขุดเจาะบาดาลมืออาชีพ ที่เราตั้งใจเลือกมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้กับคุณ ใครที่กำลังมองหาช่างขุดเจาะบาดาลมากฝีมือและมากประสบการณ์ สามารถติดตามช่างจากตรงนี้ได้เลยครับ 

Read More