หลักเกณฑ์การขออนุญาตเจาะ-ใช้ น้ำบาดาล

หลักเกณฑ์การขออนุญาตเจาะ-ใช้ น้ำบาดาล

บางคนอาจคิดว่าการทำเรื่องติดต่อขอใบอนุญาตในการขุดเจาะและใช้น้ำบาดาลเป็นเรื่องยุ่งยาก และใช้เวลานาน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การใช้น้ำบาดาลที่ถูกต้อง มีหลักเกณฑ์หลายอย่างที่ต้องคำนึงถึงครับ

มาดูกันเลยว่าการอนุญาตให้เจาะ-ใช้น้ำบาดาล มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

การออกใบอนุญาตเจาะ-ใช้น้ำบาดาล ผู้ออกใบอนุญาตต้องพิจารณาถึง
1.สภาพแหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่
2.สภาพสถานที่หรือสถานที่ตั้ง
3.สภาพบ่อน้ำบาดาล
4.ปริมาณน้ำบาดาล
5.คุณภาพน้ำบาดาล
6.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าด้วยหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2666-7324

การขออนุญาตใช้น้ำบาดาลอย่างถูกกฎหมาย เป็นการป้องกันการใช้ทรัพยากรที่มากเกินไป และป้องกันไม่ให้แหล่งทรัพยากรน้ำบาดาลอันมีค่าต้องเสียหาย พวกเราจะได้มีแหล่งน้ำบาดาลสะอาด ๆ ไว้ให้ลูกหลานของเราได้ใช้สืบไปครับ

ขอบคุณสาระดีๆจาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/2729

#Torque #ใครๆก็ทอร์ค #ทนแกร่งแรงจัด #น้ำบาดาล #ขุดบ่อบาดาล #การขออนุญาต

Recent Knowledge

ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รางวัลทองคำแท่งหนัก 1 สลึง กับ #ปั๊มทอร์คแจกหนักจัดเต็มปี4

ผู้โชคดีที่ได้รางวัลทองคำแท่งหนัก 1 สลึง กับ #ปั๊มทอร์คแจกหนักจัดเต็มปี4 ประจำเดือนเมษายน 2566 1. คุ

Read More