ยกเลิกบ่อน้ำบาดาล ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ยกเลิกบ่อน้ำบาดาล ต้องทำอย่างไรบ้าง?

อย่างที่เราหลายคน อาจจะทราบกันดีว่า การขุดเจาะบ่อบาดาล และ การใช้น้ำบาดาล จะต้องทำเรื่องขออนุญาตกับทางราชการก่อน แล้วถ้าผู้ใช้น้ำบาดาลต้องการ ยกเลิกบ่อน้ำบาดาล หรือ ว่าบ่อน้ำบาดาลเกิดชำรุดขึ้นมา ไม่สามารถซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ล่ะ !

เราจะแจ้ง ยกเลิกบ่อน้ำบาดาล บ่อนั้น ๆ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ? มีค่าธรรมเนียมในการแจ้งยกเลิกหรือไม่ ? เรามาดูกันครับ

วิธีการดำเนินการขอยกเลิก คือ

1. แจ้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เลิกกิจการน้ำบาดาล

2. ทำการรื้อถอน และ อุดกลบบ่อบาดาลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

ยกเลิกบ่อน้ำบาดาล

เอกสาร ที่ต้องเตรียมในการขอยกเลิก ได้แก่

1. ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้นฉบับ หรือ ใบแทนใบอนุญาต

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)

4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีผู้อื่นดำเนินการแทน)

5. หนังสือแจ้งยกเลิกกิจการ

ในส่วนของ การแจ้งยกเลิกกิจการน้ำบาดาล ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับ

แต่ถ้าไม่อุดกลบบ่อบาดาล หลังจากที่เลิกใช้งานแล้ว จะต้องเสียค่าปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท

รู้อย่างนี้แล้ว ใครที่เลิกใช้บ่อบาดาลแล้ว ก็อย่าลืมไปแจ้งเจ้าหน้าที่ และ อุดกลบบ่อให้เรียบร้อยด้วยนะครับ

ด้วยความปราถนาดีจาก ปั๊มบาดาล ทอร์ค

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น และสาระดี ๆ จาก TORQUE เพิ่มเติมได้ที่:

1. Facebook: ปั๊มบาดาลทอร์ค Torque
2. LineID: @pumptorque
3. Tel: 02-925-6660
4. Hotline : 081-444-8102 (สายด่วนปรึกษาเรื่องปั๊มน้ำ)
5. Email : marketing@soiha.com
6. Website: torque-th.com

Recent Knowledge

ทอร์คชี้เป้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ช่างขุดเจาะบาดาลมืออาชีพ ที่เราตั้งใจเลือกมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้กับคุณ ใครที่กำลังมองหาช่างขุดเจาะบาดาลมากฝีมือและมากประสบการณ์ สามารถติดตามช่างจากตรงนี้ได้เลยครับ 

Read More