น้ำบาดาลสำคัญอย่างไร?

น้ำบาดาลสำคัญอย่างไร?

ทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่า “น้ำ” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของเราทุกคน เราใช้น้ำทั้งในการอุปโภค บริโภค ใช้ในการทำเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมด้วย แต่ไม่ใช่ทุกที่ที่จะมีน้ำให้ใช้นะครับ เพราะสภาพแวดล้อมไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน และระบบน้ำประปาก็ยังเข้าไม่ถึง #น้ำบาดาล จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำครับ

น้ำบาดาล สำคัญอย่างไร?

น้ำบาดาล ถูกใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองที่สำคัญของประเทศ มีการนำมาใช้อย่างกว้างขวางเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร เศรษฐกิจ และสังคม มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดารที่ขาดแคลนน้ำ 

นอกจากนี้ การใช้น้ำบาดาลยังมีข้อดีอีกหลายข้อ ที่แหล่งน้ำธรรมชาติอื่น ๆ ไม่มีด้วย มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง

น้ำบาดาล สำคัญอย่างไร?

1.น้ำบาดาลมีความใสสะอาด เพราะผ่านการกรองโดยชั้นดิน และหินแล้ว ทำให้มีความสะอาดในระดับหนึ่งเลยล่ะครับ และน้ำบาดาลมักจะยังมีคุณภาพและอุณภูมิค่อนข้างคงที่อีกด้วยครับ

2.การเจาะบ่อบาดาลใช้พื้นที่ไม่มาก เมื่อเทียบกับการกักเก็บน้ำแบบอื่น ๆ เช่น การสร้างบ่อเก็บน้ำ หรือการสร้างเขื่อน

3.ปริมาณน้ำบาดาลไม่ผันแปรตามฤดูกาล มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ไม่แห้งขอด ถึงแม้ว่าจะมีการขุดเจาะน้ำบาดาลกันเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อฝนตกก็จะมีน้ำไหลกลับลงไปยังแหล่งน้ำใต้ดินหมุนเวียนกันอยู่เสมอ

น้ำบาดาล สำคัญอย่างไร?

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีน้ำบาดาลใช้กันอย่างยั่งยืน เราต้องรู้จักใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช้น้ำมากจนเกินจำเป็น เป็นเหตุให้สมดุลธรรมชาติเสียหาย และเราควรระวังไม่ให้แหล่งน้ำบาดาลเกิดการปนเปื้อนจากสารเคมีหรือสิ่งปฏิกูลต่าง ๆอีกด้วยนะครับ เราจะได้มีน้ำบาดาลให้ใช้กันไปอีกนานแสนนานครับ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา เครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำบาดาล https://sites.google.com/a/nmrtup.ac.th/groundwater/prayochn-khxng-na-b

Recent Knowledge

ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รางวัลทองคำแท่งหนัก 1 สลึง กับ #ปั๊มทอร์คแจกหนักจัดเต็มปี4

ผู้โชคดีที่ได้รางวัลทองคำแท่งหนัก 1 สลึง กับ #ปั๊มทอร์คแจกหนักจัดเต็มปี4 ประจำเดือนเมษายน 2566 1. คุ

Read More