น้ำบาดาลที่ยังไม่ผ่าน การวิเคราะห์ ขอใบอนุญาตได้หรือไม่?

น้ำบาดาลที่ยังไม่ผ่าน การวิเคราะห์ ขอใบอนุญาตได้หรือไม่?

น้ำบาดาลที่ยังไม่ผ่าน

การขออนุญาตใช้น้ำบาดาล สำหรับ น้ำบาดาลที่ยังไม่ผ่าน การวิเคราะห์

หลายคนคงทราบกันดี ว่าการจะใช้น้ำบาดาลนั้น จะต้องทำเรื่องขออนุญาต จากทางภาครัฐเสียก่อน และ ก่อนที่จะอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลได้ น้ำบาดาลที่ยังไม่ผ่าน การวิเคราะห์ ตัวอย่างน้ำบาดาล ที่ขุดเจาะขึ้นมาได้เสียก่อน

ถ้าเป็นน้ำที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถใช้อุปโภค – บริโภคได้ ทางเจ้าหน้าที่ จึงจะอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลได้

ส่วนการวิเคราะห์น้ำ จะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนั้น ให้พิจารณาดังต่อไปนี้

1. กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล มีรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ มาพร้อมด้วยอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องเรียกเก็บค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพิ่มเติม

การตรวจสอบมาตรฐานน้ำ

2. กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาต ใช้น้ำบาดาล ยังไม่มีรายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาล มาประกอบการพิจารณา จะต้องดำเนินการดังนี้
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลที่ขุดเจาะได้ ส่งให้เจ้าหน้าที่ นำน้ำตัวอย่างไปวิเคราะห์ ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ตัวอย่างละ 1,200 บาท

(2) หรือ ผู้ขอรับใบอนุญาต สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้ที่ส่วนราชการอื่น เช่น หน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำ หรือ สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 

นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริษัทเอกชน เป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำก็ได้ แต่ต้องเป็นบริษัทเอกชน ที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกหนังสือรับรองให้ และ การวิเคราะห์ คุณภาพน้ำนั้น จะต้องวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่กำหนด

การขออนุญาตใช้น้ำบาดาล

เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว เมื่อต้องการใช้บาดาล ก็อย่าลืมเก็บตัวอย่างน้ำ ที่ขุดเจาะได้ไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ก่อนด้วยนะครับ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา @กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น และสาระดี ๆ จาก TORQUE เพิ่มเติมได้ที่ :

1. Facebook: ปั๊มบาดาลทอร์ค Torque
2. LineID: @pumptorque
3. Tel: 02-925-6660
4. Hotline : 081-444-8102 (สายด่วนปรึกษาเรื่องปั๊มน้ำ)
5. Email : marketing@soiha.com
6. Website: torque-th.com

Recent Knowledge

ทอร์คชี้เป้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ช่างขุดเจาะบาดาลมืออาชีพ ที่เราตั้งใจเลือกมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้กับคุณ ใครที่กำลังมองหาช่างขุดเจาะบาดาลมากฝีมือและมากประสบการณ์ สามารถติดตามช่างจากตรงนี้ได้เลยครับ 

Read More