น้ำบาดาลที่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์ ขอใบอนุญาตได้หรือไม่?

น้ำบาดาลที่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์ ขอใบอนุญาตได้หรือไม่?

การขออนุญาตใช้น้ำบาดาล

หลายคนคงทราบกันดีว่าการจะใช้น้ำบาดาลนั้น จะต้องทำเรื่องขออนุญาตจากทางภาครัฐเสียก่อน และก่อนที่จะอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลได้ ก็จะต้องวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาลที่ขุดเจาะขึ้นมาได้เสียก่อน

ถ้าเป็นน้ำที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถใช้อุปโภค-บริโภคได้ ทางเจ้าหน้าที่จึงจะอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลได้

ส่วนการวิเคราะห์น้ำจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนั้น ให้พิจารณาดังต่อไปนี้

1.กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลมีรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมาพร้อมด้วยอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องเรียกเก็บค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพิ่มเติม

การตรวจสอบมาตรฐานน้ำ

2.กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลยังไม่มีรายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาลมาประกอบการพิจารณา จะต้องดำเนินการดังนี้
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลที่ขุดเจาะได้ ส่งให้เจ้าหน้าที่นำน้ำตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ตัวอย่างละ 1,200 บาท

(2) หรือผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้ที่ส่วนราชการอื่น เช่น หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำ หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 

นอกจากนี้ยังสามารถให้บริษัทเอกชนเป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำก็ได้ แต่ต้องเป็นบริษัทเอกชนที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกหนังสือรับรองให้ และการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำนั้นจะต้องวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่กำหนด

การขออนุญาตใช้น้ำบาดาล

เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว เมื่อต้องการใช้บาดาลก็อย่าลืมเก็บตัวอย่างน้ำที่ขุดเจาะได้ไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนด้วยนะครับ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา @กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น และสาระดีๆจาก TORQUE เพิ่มเติมได้ที่:

1. Facebook: ปั๊มบาดาลทอร์ค Torque

2. LineOA: @torque_soiha (มี @ นำหน้า)

3. Tel: 02-925-6660

4. Hotline : 081-444-8102 (สายด่วนปรึกษาเรื่องปั๊มน้ำ)

5. Email : marketing@soiha.com

6. Website: www.torque-th.com

Recent Knowledge

ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รางวัลทองคำแท่งหนัก 1 สลึง กับ #ปั๊มทอร์คแจกหนักจัดเต็มปี4

ผู้โชคดีที่ได้รางวัลทองคำแท่งหนัก 1 สลึง กับ #ปั๊มทอร์คแจกหนักจัดเต็มปี4 ประจำเดือนเมษายน 2566 1. คุ

Read More