ตู้ควบคุมปั๊มบาดาล ระบบโซลาร์ ไฮบริด อินเวอร์เตอร์ ประโยชน์จากพลังงานทดแทน 

ตู้ควบคุมปั๊มบาดาล ระบบโซลาร์ ไฮบริด อินเวอร์เตอร์ ประโยชน์จากพลังงานทดแทน 

หน้าร้อนปีนี้ สภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนัก แต่ถ้าคุณมี ตู้ควบคุมปั๊มบาดาล ระบบโซลาร์ ไฮบริด อินเวอร์เตอร์ ก็จะช่วยแก้ปัญหาในที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำหรือน้ำประปาเข้าไม่ถึงแล้ว 

เป็นที่ทราบกันดีว่า อากาศร้อนมากขึ้นกว่าทุกๆ ปี หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และอยู่ในแหล่งที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง อาจเกิดปัญหาการใช้น้ำสำหรับการเกษตรก็เป็นได้ แต่ปั๊มบาดาลก็ยังจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า หากเป็นพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เช่น บนภูเขาในถิ่นธุรกันดาร หรือพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงน้อย เช่น ไร่นากว้าง ๆ แบบนี้..

ตู้ควบคุมปั๊มบาดาล ระบบโซลาร์ ไฮบริด อินเวอร์เตอร์ (Solar Hybrid Inverter) ช่วยคุณได้!

ตู้ควบคุมปั๊มบาดาล ระบบโซลาร์ ไฮบริด อินเวอร์เตอร์

ตู้ควบคุมปั๊มบาดาล ระบบโซลาร์ ไฮบริด อินเวอร์เตอร์ (Solar Hybrid Inverter) ‘

เป็นตู้ควบคุมนี้จะช่วยแปลงพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า ทำให้สามารถใช้ปั๊มน้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ได้ในแหล่งที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง อีกทั้งยังช่วยประหยัดไฟ และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับ 

ตู้ควบคุมปั๊มบาดาล ระบบโซลาร์ ไฮบริด อินเวอร์เตอร์

โดยปกติแล้ว เมื่อเราต้องการติดตั้งปั๊มน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ก็จะต้องมีตัว Inverter เข้ามาช่วยแปลงกระแสไฟฟ้าที่ได้มาจากแผงโซลาร์เซลล์ ให้เป็นไฟฟ้าที่สามารถใช้กับตัวปั๊มได้นั่นเอง

Inverter คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) คือ ไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของกระแสไปในทางเดียว มักได้จากแบตเตอรี่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง หรือโซลาร์เซลล์ เป็นต้น

ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) คือ ไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของกระแสในทางกลับกันตลอดเวลา ซึ่งกระแสไฟฟ้าแบบนี้ได้แก่ ไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทั้งหมด เป็นต้น

สำหรับตู้ควบคุมนี้ นอกจากจะใช้แปลงกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติแล้ว ยังสามารถปรับฟังก์ชั่นการทำงานได้ 2 รูปแบบ เพราะแสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ในแต่ละวันอาจจะให้พลังงานแสงไม่เท่ากัน Solar Hybrid Inverter จึงเพิ่มความสามารถขึ้นมา เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม หรือตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้งานนั่นเองครับ

การใช้งานรูปแบบที่ 1: แบบ Hybrid สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าได้พร้อมกันตลอดเวลา ให้ประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มเต็มกำลัง

การใช้งานรูปแบบที่ 2: แบบ Semi-Hybrid เหนือกว่าด้านการประหยัดพลังงาน สามารถเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่งได้แบบ Auto ตามตัววัดค่าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ตู้ควบคุมปั๊มบาดาล ระบบโซลาร์ ไฮบริด อินเวอร์เตอร์

นอกจากนี้ตู้ควบคุมปั๊มบาดาล ระบบโซลาร์ ไฮบริด อินเวอร์เตอร์ ยังมีฟังก์ชั่นการทำงานที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็น.. 

● Daylight Sensor 

ช่วยวัดค่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์ในบริเวณที่ติดตั้ง จึงสามารถสลับเปลี่ยนการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้าได้อย่าง เช่น ช่วงเวลาที่มีแดดมาก จะเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า และในเวลาที่มีแดดน้อย จะเลือกใช้พลังงานไฟฟ้าจากตัวแบตเตอรี่แทน

● มีระบบป้องกันกระแสไฟเกินหรือ Overload (Fuse)

ช่วยป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไปหรือกระแสรั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร หรือฟ้าผ่า และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

● ช่วยควบคุมแรงดันไฟฟ้า ช่วยยืดอายุการใช้งานของ Inverter

● มีฟังก์ชั่นตรวจจับการทำงานของมอเตอร์แบบ Dry Run Detection

ช่วยป้องกันไม่ให้ปั๊มน้ำเดินตัวเปล่า เมื่อน้ำแห้ง ซึ่งอาจทำให้ปั๊มร้อน ปั๊มไหม้ หรือได้รับความเสียหายต่าง ๆ ได้

● รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

เพื่อให้สามารถสั่งหรือหยุดการทำงานแบบ Manual ด้วยลูกลอยหรือสวิตช์แรงดันได้

● แสดงผลต่าง ๆ ผ่านหน้าจอ LED พร้อมปุ่มควบคุมการทำงาน

เช่น ค่ากระแส(A) ค่าแรงดันไฟฟ้า (V) ค่าความถี่(Hz) ค่าความเร็วรอบ (RPM) และยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติ และมีหน่วยความจำภายในเพื่อเก็บข้อมูลประวัติการใช้งาน

ตู้ควบคุมปั๊มบาดาล ระบบโซลาร์ ไฮบริด อินเวอร์เตอร์

สำหรับตู้ควบคุมปั๊มบาดาล ระบบโซลาร์ ไฮบริด อินเวอร์เตอร์ รุ่นนี้ จะช่วยแปลงพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า 

สำหรับตู้ควบคุมปั๊มบาดาล ระบบโซลาร์ ไฮบริด อินเวอร์เตอร์ สามารถใช้งานเพื่อประโยชน์ด้านระบบน้ำได้หลากหลายรูปแบบ

● ใช้สำหรับ: สูบน้ำใส่ถังพัก การประปาชุมชน ระบบน้ำเพื่อการเกษตร งานปศุสัตว์

● เหมาะสำหรับ: พื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง ไฟตกบ่อย ไฟไม่เสถียร พื้นที่ห่างไกลจากเสาไฟฟ้า หรือท่านที่ต้องการใช้เป็นแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทน เช่น พื้นที่ตามเกาะ พื้นที่ตามป่าเขา พื้นที่บนที่ราบสูงตามดอยต่าง หรือพื้นที่ที่ต้องการใช้น้ำแบบไม่ต้องเสียค่าไฟ และต้องการประหยัดเงินในระยะยาวนั่นเองครับ

ตู้ควบคุมปั๊มบาดาล ระบบโซลาร์ ไฮบริด อินเวอร์เตอร์

ยังสามารถใช้งานกับปั๊มน้ำ ปั๊มบาดาล ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มจุ่ม ปั๊มอัตโนมัติ หรือเครื่องจักรต่าง ๆ ได้อีกเช่นกันนะครับ

ถึงแม้ไฟฟ้าจะเข้าไม่ถึง แต่ถ้าคุณมีตู้ควบคุมปั๊มบาดาล ระบบโซลาร์ ไฮบริด อินเวอร์เตอร์ ที่ใช้งานคู่กับปั๊มน้ำบาดาลและแผงโซล่าร์จากทอร์ค ก็จะช่วยแก้ปัญหาในที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำหรือน้ำประปาเข้าไม่ถึงแล้ว 

ทอร์คชุดเดียวจบ! ให้คุณพร้อมใช้งานพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ได้แบบครบวงจร แถมยังเป็นพลังงานสะอาดด้วยนะครับ

💦 ทอร์คเรามีปั๊มน้ำที่ทรงพลัง แข็งแรง ทนทาน หลายรุ่น หลายขนาด
⚡️ อินเวอร์เตอร์ สำหรับแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
☀️ แผงโซลาร์เซลล์คุณภาพดี รับประกันหลายปี ที่ทอร์คก็มีให้พร้อมติดตั้งเลยนะคร้าบบบ


ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น และสาระดีๆจาก TORQUE เพิ่มเติมได้ที่:

🔵 Facebook: ปั๊มบาดาลทอร์ค Torque

📱 Line ID: @pumptorque

📞Tel: 02-925-6660 📞 Hotline: 081-444-8102 (สายด่วนปรึกษาเรื่องปั๊มน้ำ)

📧 Email : marketing@soiha.com

👨‍🔧 Dealers: https://bit.ly/3zCf7EF   

🌐 Website : https://torque-th.com/

Recent Knowledge

ทอร์คชี้เป้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ช่างขุดเจาะบาดาลมืออาชีพ ที่เราตั้งใจเลือกมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้กับคุณ ใครที่กำลังมองหาช่างขุดเจาะบาดาลมากฝีมือและมากประสบการณ์ สามารถติดตามช่างจากตรงนี้ได้เลยครับ 

Read More