การใช้น้ำบาดาลสำหรับภาคธุรกิจ ในพื้นที่ต่างๆ

การใช้น้ำบาดาลสำหรับภาคธุรกิจ ในพื้นที่ต่างๆ

น้ำบาดาลเป็นทรัพยากรน้ำที่สำคัญและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นอย่างมากในประเทศไทย ยิ่งมีการขยายตัวของประชากรมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความต้องการใช้น้ำมากเท่านั้น การใช้น้ำบาดาลสำหรับภาคธุรกิจ ก็เช่นกัน

ทำให้น้ำบาดาลเป็นอีกทางเลือกที่นำมาใช้ทดแทนแหล่งน้ำผิวดิน และน้ำประปาที่ขาดแคลน

เมื่อสังคมมีการขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากที่เราจะใช้น้ำบาดาลในการทำเกษตรกรรม และใช้ในการอุปโภค-บริโภคในครัวเรือนแล้ว ก็ยังมีการนำน้ำบาดาลมาใช้ในภาคธุรกิจต่างๆ มากขึ้นอีกด้วย

โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความต้องการใช้น้ำในปริมาณที่เยอะกว่าทั่ว ๆ ไป ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสังคม และเศรษฐกิจของประเทศครับ

วันนี้ทอร์คจะอาสาพาเพื่อน ๆ มาดูกันว่า ” การใช้น้ำบาดาลสำหรับภาคธุรกิจ สามารถนำไปใช้ได้อย่างไรบ้าง” เรามาดูกันเลยครับ !

การใช้น้ำบาดาลสำหรับภาคธุรกิจ

1. ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม

ส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในภาคธุรกิจก็คือ สินค้าต่าง ๆ ที่เรากิน เราใช้กันอยู่ในทุกวัน เช่น อาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้น้ำปริมาณมากในกระบวนการผลิต ดังนั้นจึงมีการใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตสินค้าของโรงงาน หรือนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

2. ใช้เป็นน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม

นอกจากการผลิตสินค้าแล้ว ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรมก็มีคนงานทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีการใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภคภายในโรงงาน รวมถึงในที่อยู่อาศัย หรือบ้านพักคนงานของเขตอุตสาหกรรมนั้นด้วยครับ

3. ใช้ในธุรกิจเอกชน เช่น โรงแรม หรือ รีสอร์ท เป็นต้น

ในสถานที่ของธุรกิจเอกชน เช่น โรงแรม รีสอร์ท ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ โรงเรียน โรงพยาบาล สวนสัตว์ สวนสนุก และสถานประกอบการอื่น ๆ ในลักษณะใกล้เคียงกัน ก็มีการเลือกใช้น้ำบาดาลในการทำธุรกิจ เพราะเป็นสถานที่ที่มีผู้คน เข้า – ออกจำนวนมาก ทำให้มีความต้องการใช้น้ำตลอดเวลา การเลือกใช้น้ำบาดาลจึงเป็นอีกทางเลือกที่ดีครับ เผื่อในกรณีที่น้ำประปา หรือแหล่งน้ำหลักเกิดขาดแคลน หรือมีปัญหาขึ้นมา น้ำบาดาล ยังสามารถเป็นแหล่งน้ำสำรองที่สำคัญ เพื่อทำให้ธุรกิจนั้น ๆ สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

การใช้น้ำบาดาลสำหรับภาคธุรกิจ

4. ใช้ในการทำธุรกิจประเภทที่พักอาศัย เช่น หอพัก อพาร์ตเมนต์ เป็นต้น

นอกจากจะมีการใช้น้ำบาดาลในการทำธุรกิจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญต่าง ๆ แล้ว

การทำธุรกิจประเภทที่พักอาศัย เช่น หอพัก อพาร์ตเมนต์ บ้านเช่า ห้องเช่า ก็สามารถใช้น้ำบาดาลเป็นระบบน้ำประปาของสถานที่นั้น ๆ ได้ เช่นเดียวกับการทำบ่อบาดาลสำหรับใช้ในครัวเรือนแบบทั่ว ๆ ไปเลยครับ และยังมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในพื้นที่พักอาศัยแถบ ปริมณฑลที่ห่างไกลจากส่วนกลาง และตามพื้นที่ต่างจังหวัด ชานเมือง หรือ ชนบทอีกด้วย

5. ใช้ในสถานที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน

ในสถานที่ก่อสร้างและที่พักคนงานก่อสร้างมักจะมีการเจาะน้ำบาดาล เพื่อใช้เป็นน้ำกิน – น้ำใช้สำหรับคนงานภายในบริเวญแคมป์ก่อสร้าง เพราะโดยทั่วไปแล้ว สถานที่ก่อสร้างหรือแคมป์คนงาน มักจะอยู่ห่างจากแหล่งน้ำประปาหรือแหล่งน้ำหลักอีกด้วย ทำให้ต้องมีการใช้น้ำบาดาลเป็นระบบน้ำหลักในการทำงานและอยู่อาศัยแบบชั่วคราวแทน

และเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ยังสามารถนำน้ำบาดาลมาใช้เป็นแหล่งน้ำภายในของสถานที่นั้น ๆ ได้อีกด้วยนะครับ ถือว่ามีประโยชน์ 2 ต่อเลย

การใช้น้ำบาดาลสำหรับภาคธุรกิจ

6. ใช้ในธุรกิจการเกษตรทั้งในการเพาะปลูก และ การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

และที่สำคัญ ธุรกิจที่มีความจำเป็นอย่างมากในการใช้น้ำบาดาล นั่นก็คือ ธุรกิจการเกษตรและปศุสัตว์ เช่น การทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด สวนลำไย สวนทุเรียน สวนผักและผลไม้อื่น ๆ และฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ ฟาร์มวัว เป็นต้น

เพราะน้ำบาดาล เป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจประเภทนี้ ยิ่งสวนหรือฟาร์มของใครอยู่ไกลแหล่งน้ำผิวดิน หรือไม่มีน้ำประปาให้ใช้ ทำให้การเจาะน้ำบาดาลเพื่อนำน้ำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจประเภทนี้นั้นสำคัญมาก เพราะถ้าไม่มีน้ำ การทำเกษตรและปศุสัตว์นั้นอยู่ไม่ได้แน่ ๆ ครับ เพราะเราต้องนำน้ำมาใช้ในการทำระบบน้ำเพื่อรดต้นไม้ หรือระบบน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่ในฟาร์ม

น้ำบาดาล จึงมีความสำคัญต่อคนเราเป็นอย่างมาก ทั้งในภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร ภาคปศุสัตว์ ภาคท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

http://www.dgr.go.th/th/newsAll/124/5742

และถ้าหากเราเจาะน้ำบาดาลมาใช้แล้ว จำเป็นต้องมีปั๊มบาดาลคุณภาพดี แข็งแรงทนทานสำหรับสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในการทำธุรกิจ เราขอแนะนำ ปั๊มบาดาล TORQUE ปั๊มบาดาลที่ดี มีคุณภาพ มาตรฐานอิตาลี คุณสมบัติเยี่ยม สูบน้ำได้แรงสะใจ แรงสูบสม่ำเสมอ ใบพัดสะบัดหิน สะบัดทราย ปัญหาไม่จุกจิก มีระบบป้องกันไฟเกิน และสามารถทนไฟตกได้มากถึง 170V และที่สำคัญมีการรับประกันตลอด 1 ปีเต็ม ทั้งตัวเครื่องและมอเตอร์ หากปั๊มมีปัญหาและยังอยู่ในปีรับประกัน สามารถส่งเคลมกับเราได้เลยทันที

****************************

ปั๊มทอร์คมีร้านค้าออนไลน์แล้ว มาช้อปสินค้าราคาดีๆกับเราได้ที่:

1. Lazada: https://bit.ly/385RkFx

2. Thaiwatsadu: https://bit.ly/3lpkLpa

****************************

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น และสาระดีๆจาก TORQUE เพิ่มเติมได้ที่:

1. Facebook: ปั๊มบาดาลทอร์ค Torque

2. Line ID: @pumptorque

3. Tel: 02-925-6660

4. Hotline : 081-444-8102 (สายด่วนปรึกษาเรื่องปั๊มน้ำ)

5. Email : marketing@soiha.com

6. Website: https://torque-th.com

7. Dealers: https://bit.ly/3zCf7EF

Recent Knowledge

ทอร์คชี้เป้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ช่างขุดเจาะบาดาลมืออาชีพ ที่เราตั้งใจเลือกมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้กับคุณ ใครที่กำลังมองหาช่างขุดเจาะบาดาลมากฝีมือและมากประสบการณ์ สามารถติดตามช่างจากตรงนี้ได้เลยครับ 

Read More