การต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ต้องทำยังไง?

การต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ต้องทำยังไง?

รู้หรือไม่ว่า การต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ต้องทำอย่างไรบ้าง?

 เพื่อน ๆ ชาวน้ำบาดาลคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า การประกอบกิจการน้ำบาดาลต่าง ๆ ทั้ง การขุดเจาะบ่อบาดาล การใช้น้ำบาดาล และการระบายน้ำลงบ่อบาดาลนั้น จะต้องมีการขออนุญาตจากทางภาครัฐเสียก่อน

ทั้งนี้ การขอใบอนุญาตไม่ได้ขอครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดชีพนะครับ! เขามีการกำหนดช่วงเวลาเอาไว้ด้วย โดยใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลจะมีอายุ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ใช้น้ำบาดาลครับ

วันนี้เราจะมาดูกันว่า ถ้าใบอนุญาตของเราใกล้จะหมดอายุแล้ว เราจะต้องทำอย่างไร และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

เรามาดูกันเลยครับ!

เมื่อใบอนุญาตใกล้ถึงกำหนดสิ้นอายุ ผู้รับใบอนุญาตสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลได้ที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่นั้น

โดยเอกสารที่ต้องเตรียมคือ

1.บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยื่นคำขอ หรือผู้รับมอบอำนาจ

2.คำขอต่ออายุใบอนุญาต แบบ นบ.2 (ค่าธรรมเนียมคำขอ 10 บาท)

3.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล)

4.หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอาการแสตมปฺ 30 บาท (กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง)

พอเตรียมเอกสารครบแล้ว ให้นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลได้เลยที่กรมน้ำบาดาลประจำพื้นที่อำเภอนั้นๆได้เลยครับ

ปล.เพื่อน ๆ ชาวน้ำบาดาลทุกท่านอย่าลืมจดวันหมดอายุของใบอนุญาตไว้ให้ดี ๆ แล้วอย่าลืมไปต่ออายุใบอนุญาตกันด้วยนะคร้าบ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น และสาระดีๆจาก TORQUE เพิ่มเติมได้ที่:
1. Facebook: ปั๊มบาดาลทอร์ค Torque
2. Line ID: @pumptorque
3. Tel: 02-925-6660
4. Hotline : 081-444-8102 (สายด่วนปรึกษาเรื่องปั๊มน้ำ)
5. Email : marketing@soiha.com
6. Website: www.torque-th.com
7. Dealers: https://bit.ly/3zCf7EF

Recent Knowledge