ปั๊มหอยโข่งทอร์ค สำหรับสูบน้ำถ่ายเท รุ่น TS400/3T

11,393.00 ฿

Description

รุ่น TS400/3T 

ระบบไฟ 3 phase 380V. 

ขนาดท่อน้ำเข้า 1.25” ขนาดท่อน้ำออก 1” 

จำนวนใบพัด 1 ใบ 

กำลังไฟ 2.2 kw 

กำลัง 3.0 hp 

ระยะส่งสูงสุด 21 m 

เหมาะสำหรับใช้ทำเกษตรกรรม, ใช้งานส่งน้ำปริมาณมาก, ทำระบบชลประทาน