ปั๊มจุ่มน้ำเสียทอร์ค รุ่น TQ-SP-VS2.4S 450 วัตต์ 1 phase 220V.

5,011.00 ฿

Description

รุ่น TQ-SP-VS2.4S 

ระบบไฟ 1 phase 220V. 

ขนาดท่อทางส่ง 2” 

ปริมาณน้ำสูงสุด 220 L/min 

ระยะส่งส่งสูงสุด 9 m 

ความเร็วรอบ 2,860 RPM