ชุดปั๊มบาดาลทอร์ค รุ่น TQ-SP-6BH21-4/STI 1 phase 220V. สำหรับบ่อขนาด 4 นิ้ว

25,420.00 ฿

Description

ปั๊มบาดาลทอร์ครุ่น TQ-SP-6BH21-4/STI 

ขนาด 4” 

ขนาดท่อน้ำออก 2” 

จำนวนใบพัด 21 ใบ 

กำลังไฟ 2.2 kw 

กำลัง 3.0 hp 

ระบบไฟ 3 phase 220V. 

ระยะส่งสูงสุด 128 m 

เหมาะสำหรับบ่อลึก 47-104 m