ชุดปั๊มบาดาลทอร์ค รุ่น TQ-SP-6BH14-4/S 1 phase 220V. สำหรับบ่อขนาด 4 นิ้ว

17,545.00 ฿

Description

ปั๊มบาดาลทอร์ครุ่น TQ-SP-6BH14-4/S 

ขนาด 4” 

ขนาดท่อน้ำออก 2” 

จำนวนใบพัด 14 ใบ 

กำลังไฟ 1.5 kw 

กำลัง 2.0 hp 

ระบบไฟ 1 phase 220V. 

ระยะส่งสูงสุด 85 m 

เหมาะสำหรับบ่อลึก 31-69 m