Torque Knowledge

การใช้งานปั๊มน้ำแบบผสมผสาน สำหรับระบบน้ำในครัวเรือนตามพื้นที่นอกตัวเมือง

ในพื้นที่ที่น้ำประปาเข้าไม่ถึง และห่างไกลแหล่งน้ำอย่างพื้นที่นอกตัวเมือง หรือในชนบท น้ำบาดาลจัดเป็นแหล่งน้ำทดแทนที่สำคัญและมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย และเมื่อพูดถึงน้ำบาดาล เราอาจจะนึกถึง “ปั๊มบาดาล” เพียงอย่างเดียว แต่ทราบหรือไม่ว่า นอกจากปั๊มบาดาลแล้ว เราอาจจะต้องเอาปั๊มน้ำประเภทอื่นมาใช้งานผสมผสานกันด้วย เพื่อให้ได้ระบบน้ำที่สมบูรณ์ ตอบรับกับความต้องการใช้น้ำ วันนี้ปั๊มบาดาลทอร์คจะมายกตัวอย่างการใช้งานปั๊มน้ำแบบผสมผสาน สำหรับระบบน้ำในครัวเรือนตามพื้นที่นอกตัวเมือง หรือพื้นที่ชนบท ให้เพื่อนๆได้ท

Read More