Torque Knowledge

ปลูกพืชน้ำเศรษฐกิจ สร้างรายได้ตลอดปี

เป็นที่ทราบดีว่าในการเลือกปลูกพืชนั้น เราควรเลือกปลูกพืชตามฤดูกาล เพื่อให้พืชที่ปลูกของเรามีผลผลิตงอกงามดี ช่วยลดต้นทุน และทำให้ได้กำไรมากยิ่งขึ้น แต่จะดีแค่ไหน ถ้าเราปลูกพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ตลอดทั้งปี “การปลูกพืชน้ำ” สามารถเป็นแหล่งรายได้ทำเงินได้อย่างดีเพราะมีตลาดรองรับอยู่ตลอด พืชน้ำส่วนมากยังเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย สามารถปลูกได้ทั้งในน้ำ ปลูกในนาข้าว หรือปลูกผสมผสานร่วมกับพืชชนิดอื่นๆ ก็ได้ พืชน้ำที่เกษตรกรนิยมปลูกกันจะมีอะไรบ้าง วันนี้ทอร์คจะมาแนะนำให้นะครับ ผักบุ้ง

Read More